Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - szacowanie wartości zamówienia pn.: usługa przeprowadzenia badania naukowego na temat zachowań ryzykownych oraz używania alkoholu i substancji psychoaktywnych...

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia badania naukowego na temat zachowań ryzykownych oraz używania alkoholu i substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną z terenu województwa łódzkiego poprzez:
1. Badania na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną z zastosowaniem metodologii badania ESPAD (Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków) z poszerzonymi modułami tematycznymi wskazanymi przez Zamawiającego,
2. Badania  dotyczącego zachowań ryzykownych przejawianych przez młodzież szkolną oraz ich uwarunkowań w ocenie nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych uczniów z terenu województwa łódzkiego.

13 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - szacowanie wartości zamówienia pn.: usługa przeprowadzenia badania naukowego na temat zachowań ryzykownych oraz używania alkoholu i substancji psychoaktywnych...

Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę prawną

Nazwa zadania: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w roku 2020

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę prawną

Zamówienie publiczne EFS - Oszacowanie wartości produktów badawczych

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi prosi o podanie szacunkowych kosztów wykonania następujących produktów badawczych, przewidzianych w ramach realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – strategie i lokalne działania w województwie łódzkim”:

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Oszacowanie wartości produktów badawczych