Gdzie szukać pomocy?

  • telefony zaufania
    116 111 – dla młodzieży
    800 100 100 – dla rodziców i nauczycieli
    800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
    22 668 70 00 - Telefon Niebieskiej Linii IPZ
    801 12 00 02 – Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie "Niebieska Linia")
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • jednostki specjalistycznego poradnictwa (funkcjonujące w systemie pomocy społecznej)
  • organizacje pozarządowe specjalizujące się w poradnictwie, terapii i wsparciu młodzieży
  • poradnie zdrowia psychicznego (w szczególności, jeśli sprawa może dotyczyć zaburzeń psychicznych, samookaleczania, myśli samobójczych)
  • prywatne ośrodki i punkty poradnictwa oraz terapii.

 

Wykaz placówek z terenu województwa łódzkiego