Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn. Kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2021

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim” (m.in obsługa administracyjno-techniczna, zapewnienie obiektu hotelarskiego lub konferencyjno-hotelarskiego, świadczenie usługi restauracyjnej oraz świadczenie usługi hotelarskiej) w dniach 6-7.12.2021 r.
w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data składania ofert: 26.10.2021 r. do godz. 12:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2021-10-22
Data publikacji:2021-10-22
Osoba sporządzająca dokument:Marta Beczkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:165