Uchwała Nr XLIV/544/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października
w sprawie
uchwalenia programu działań na rzecz wsparcia osób starszych
w województwie łódzkim pod nazwą „
Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. – zobacz treść

 

 

Uchwała Nr 1525/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 listopada 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. – zobacz treść