Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn. Kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim” (m.in obsługa administracyjno-techniczna, zapewnienie obiektu hotelarskiego lub konferencyjno-hotelarskiego, świadczenie usługi restauracyjnej oraz świadczenie usługi hotelarskiej) w dniach 6-7.12.2021 r.
w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 października 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn. Kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 18/2021

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

22 października 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 18/2021

Zamówienie publiczne RCPS - procedura szacowania wartości zamówienia pn.: „Najem samochodu dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach  procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, którego przedmiotem jest „Najem samochodu dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w  Łodzi.”

21 października 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - procedura szacowania wartości zamówienia pn.: „Najem samochodu dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.”