Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS – nr sprawy DO.24.03.2021 - Najem samochodu osobowego dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Nazwa zadania: Najem samochodu osobowego dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

8 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS – nr sprawy DO.24.03.2021 - Najem samochodu osobowego dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia

Nazwa zadania:  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim” (m.in obsługa administracyjno-techniczna, zapewnienie obiektu hotelarskiego lub konferencyjno-hotelarskiego, świadczenie usługi restauracyjnej oraz świadczenie usługi hotelarskiej) w dniach 13-14.12.2021 r.
w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..

5 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia

Nabór nr DO.110.08.2021 na stanowisko: starszy specjalista ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. projektów i funduszy strukturalnych

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
na stanowisko
starszego specjalisty ds. ekonomii społecznej
w Wydziale ds. projektów i funduszy strukturalnych

5 listopada 2021
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.08.2021 na stanowisko: starszy specjalista ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. projektów i funduszy strukturalnych