Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Nabór nr DO.110.07.2021 na stanowisko: starszy specjalista ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. projektów i funduszy strukturalnych

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
na stanowisko
starszego specjalisty ds. ekonomii społecznej
w Wydziale ds. projektów i funduszy strukturalnych

5 listopada 2021
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.07.2021 na stanowisko: starszy specjalista ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. projektów i funduszy strukturalnych

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych.
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2021”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

4 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych”

Zamówienie publiczne RCPS – nr sprawy DO.24.02.2021 - Najem samochodu osobowego dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Nazwa zadania: Najem samochodu osobowego dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

28 października 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS – nr sprawy DO.24.02.2021 - Najem samochodu osobowego dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi