Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia na usługi doradztwa tematycznego w zakresie stosowania klauzul społecznych, dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługi doradztwa tematycznego w zakresie stosowania klauzul społecznych, dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane  w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.

18 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia na usługi doradztwa tematycznego w zakresie stosowania klauzul społecznych, dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: "Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.

18 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 14/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: "Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2018"

11 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 14/2019 przetarg nieograniczony